Femida96.ru

Юридическая помощь для всех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Закон украина о пенсионном обеспечении изменения

Закон украина о пенсионном обеспечении изменения

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пенсійне забезпечення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 3, ст.10)

Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.

Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася суспільно корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення робітників, членів колгоспів та інших категорій трудящих.

Закон гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв’язку із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки республіки.

Стаття 1. Право громадян України на державне пенсійне забезпечення

Стаття 2. Види державних пенсій

Стаття 3. Особи, які мають право на трудову пенсію

Стаття 4. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та їх сімей

Стаття 5. Особи, які мають право на соціальну пенсію

Стаття 6. Право вибору пенсії

Стаття 7. Звернення за призначенням пенсії

Стаття 8. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків

Стаття 9. Добровільне страхування додаткової пенсії

Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення

Стаття 11. Питання, що належать до відання Кабінету Міністрів України

Стаття 12. Умови призначення пенсій за віком

Стаття 13. Пенсії за віком на пільгових умовах

Стаття 14. Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії

Стаття 15. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Стаття 16. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейських

Стаття 17. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства

Стаття 18. Пенсії за віком окремим категоріям громадян

Стаття 19. Розміри пенсій за віком

Стаття 20. Пенсії за віком при неповному стажі роботи

Стаття 21. Надбавки до пенсії за віком

Стаття 22. Період, на який призначаються пенсії за віком

Стаття 23. Умови призначення пенсій по інвалідності

Стаття 24. Групи інвалідності

Стаття 25. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності

Стаття 26. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання

Стаття 27. Пенсії по інвалідності громадянам України — переселенцям з інших держав

Стаття 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються

Стаття 29. Розміри пенсій по інвалідності

Стаття 30. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи

Стаття 31. Розміри пенсій по інвалідності особам, які навчаються

Стаття 32. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами при виконанні громадянського обов’язку

Стаття 33. Надбавки до пенсії по інвалідності

Стаття 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Стаття 35. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні здоров’я

Стаття 36. Умови поновлення виплати пенсії при перервах в інвалідності

Стаття 37. Члени сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

Стаття 38. Члени сім’ї, які вважаються утриманцями

Стаття 39. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні

Стаття 40. Право на пенсію в разі втрати годувальника усиновителів і усиновлених

Стаття 41. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи, пасинка і падчірки

Стаття 42. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при новому одруженні

Стаття 43. Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію

Стаття 44. Розміри пенсій в разі втрати годувальника

Стаття 45. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному стажі роботи

Стаття 46. Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника без обмеження строком

Стаття 47. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії

Стаття 48. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії

Стаття 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при зміні кількості членів сім’ї

Стаття 50. Порядок і строки встановлення інвалідності членам сім’ї

Стаття 51. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років

Стаття 52. Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років

Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років

Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років

Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу років

Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію

Стаття 57. Пільги по обчисленню стажу за час перебування на фронті

Стаття 58. Пільги по обчисленню стажу роботи реабілітованим громадянам

Стаття 59. Пільги по обчисленню стажу за період Другої світової війни

Читайте так же:
Можно ли списать задолженность по налогам

Стаття 60. Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких медичних закладах

Стаття 61. Порядок включення в стаж роботи окремих видів робіт

Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи

Стаття 63. Умови зарахування до стажу роботи іноземним громадянам часу роботи за межами України

Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного заробітку

Стаття 65. Загальний порядок визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсій

Стаття 66. Види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій

Стаття 67. Обчислення пенсій членам творчих спілок

Стаття 68. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи

Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку

Стаття 70. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи

Стаття 71. Обчислення пенсій особам, які навчаються

Стаття 72. Обчислення заробітку за період роботи за межами України

Стаття 73. Обчислення пенсій громадянам України — переселенцям з інших держав

Стаття 74. Обчислення пенсій сім’ям пенсіонерів

Стаття 76. Члени сім’ї, на яких нараховуються надбавки до пенсій

Стаття 77. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян

Стаття 78. Перерахунок пенсії у зв’язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її припиненням

Стаття 79. Визначення суми заробітку та розміру пенсії

Стаття 80. Порядок звернення за призначенням пенсії

Стаття 81. Органи, що призначають пенсії

Стаття 82. Строки розгляду документів про призначення пенсій

Стаття 83. Строки призначення пенсій

Стаття 84. Строки перерахунку призначеної пенсії

Стаття 85. Виплата пенсій

Стаття 86. Виплата пенсій за довіреністю

Стаття 87. Виплата пенсій за минулий час

Стаття 88. Виплата пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і дитячих будинках-інтернатах

Стаття 89. Виплата пенсії за час позбавлення волі

Стаття 90. Відрахування з пенсій

Стаття 91. Виплата недоодержаної пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера і виплата допомоги на поховання

Стаття 92. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон

Розділ III. Соціальні пенсії

Стаття 93. Громадяни, які мають право на соціальну пенсію

Стаття 94. Розміри соціальних пенсій

Стаття 95. Право вибору соціальної пенсії або надбавки до трудової пенсії

Стаття 96. Порядок призначення та виплати пенсій

Стаття 97. Підвищення пенсій у зв’язку з індексацією грошових доходів населення

Стаття 98. Перерахунок раніше призначених пенсій

Стаття 99. Заробіток, який враховується при перерахунку пенсій

Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону

Стаття 101. Відповідальність за достовірність даних і документів, виданих для оформлення пенсії

Стаття 102. Обов’язок пенсіонерів повідомляти органи, що призначають пенсії про зміну умов, що впливають на виплату пенсій

Стаття 103. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку

Что нужно знать о льготных пенсиях в Украине в 2021 году? — детали

В Украине для некоторых категорий граждан предусмотрена выплата льготных пенсий по достижению определенного возраста. Что необходимо знать о льготных пенсиях в Украине в 2021 году?

Право на такую выплату имеют работники, которые трудятся на должностях и в профессиях с особо вредными и тяжелыми условиями работы. Обеспечение граждан пенсионными выплатами регулирует Закон Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Также право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях контролируется Законом Украины № 1788-XII О пенсионном обеспечении.

Согласно ст. 114 Закону № 1058-IV право на пенсию по возрасту, независимо от последнего места работы, на льготных условиях имеют лица:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест, а также после достижения 50 лет и при стаже работы:

 • не менее 25 лет у мужчин (из них не менее 10 лет на указанных работах),
 • не менее 20 лет у женщин (из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах).

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест — по достижению 55 лет и при стаже работы:

 • не менее 30 лет у мужчин (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах);
 • не менее 25 лет у женщин (из них не менее 10 лет на указанных работах).

В льготный стаж учитываются все периоды работы на должностях и профессиях, которые указаны в Списках, независимо от того, когда они были в них внесены (в Списки). Пенсии будут начисляться при условии подкрепления заявленного стажа официальными документами, подтверждающими условия труда (до 21.08.1992) и проведения аттестаций рабочих мест труда (после 21.08.1992).

Читайте так же:
Может ли недееспособный получать пенсию

Кому увеличили стаж и возраст для назначения льготных пенсий

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно пенсионного обеспечения от 02.03.2015 № 213-VIII внес ряд изменений в Закон Украины О пенсионном обеспечении. Согласно ему, с 1 апреля 2015 года полагалось постепенное увеличение возраста выхода на пенсию на льготных условиях на 5 лет. То есть, согласно нововведениям, каждые полгода возраст выхода на пенсию возрастал на шесть месяцев, а также возрастал стаж работы для мужчин и женщин на шесть месяцев в год. Нововведения не коснулись показателей льготного стажа.

Они действовали вплоть до 23 января 2020 года, пока Конституционный суд не признал их неконституционными. КСУ признал их недействительными, поскольку они противоречили ч.1 ст. 8 Конституции Украины и нарушали принцип верховенства права.

Как подтвердить стаж работы во вредных и тяжелых условиях

Чтобы подтвердить, что человек работал на должности, которая предусматривает право на льготную пенсию, он должен предоставить территориальному органу ПФУ свою трудовую книжку. При условии ее отсутствия трудовой стаж может быть установлен на основании других документов, которые были выданы по месту работы, учебы, службы. Способ подтверждения стажа определяется порядком, установленным постановлением КМУ от 12.08.1993 № 637. Порядок подтверждения стажа работы в сложных и вредных условиях указан в п. 10 Порядка применения списков № 1 и № 2.

Какие документы нужно иметь для получения льготной пенсии?

Пенсионный фонд изменил порядок подачи и оформления документов для назначения льготной пенсии и перечисления предприятиями и организациями средств на ее выплату в соответствии с постановлением КМУ от 18.07.2007 № 937 «Об утверждении Порядка назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда». Это предусмотрено постановлением правления ПФУ от 03.02.2021 № 2−1. Кроме суммы льготной пенсии, финансированию подлежат также все траты на ее выплату и доставку.

Документы, которые подаются в ПФУ для получения льготной пенсии по возрасту:

 • трудовая книжка с надлежаще оформленными записями о занимаемой должности и период выполняемой работы;
 • выписка из приказа по предприятию о проведении аттестации на соответствующем рабочем месте;
 • уточняющая справка — если в трудовой книжке нет сведений, определяющих право на пенсию на льготных условиях (п. 20 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением КМУ от 12.08.1993 № 637).
 • справки о подтверждении стажа работы для назначения льготной пенсии за счет средств предприятий, организаций по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда по форме;
 • копии приказа об аттестации соответствующего рабочего места (рабочих мест);
 • гарантийное письмо о перечислении средств на счет территориального органа Пенсионного фонда Украины по форме.

Кому могут назначать льготные пенсии за счет средств предприятия

Закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает, что некоторым категориям работников может назначаться пенсия за счет предприятий и организаций, где они работают, в зависимости от условий труда. Порядок их назначений утвержден постановлением КМУ от 18.07.2007 № 937. Это касается только тех предприятий и организаций, которые не финансируются и не дотируются из бюджета.

Кто может получить льготные пенсии за счет предприятий?

Люди, которые работают или работали на производствах, на должностях или по профессиям, которые не предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2. Они должны обладать определенным количеством стажа для назначения пенсии на льготных условиях на предприятии, которое будет оплачивать пенсию:

Разумков созвал внеочередное заседание ВР: оппозиция хочет повысить пенсии

Разумков созвал внеочередное заседание ВР: оппозиция хочет повысить пенсии

В Верховной Раде (ВР) в четверг, 7 октября будет “продленка”: внеочередное заседание. По инициативе 153 нардепов оппозиционных фракций будут рассматривать законопроекты о повышении пенсий. Хотя похожие законы уже были приняты “слугами народа”, их оппоненты настаивают на более радикальной роли государства в соцобеспечении.

Об этом K V стало известно из сообщения на официальном сайте ВР.

“В связи с требованием 153 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины:

1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 7 октября 2021 года. ”, – говорится в распоряжении спикера ВР Дмитрия Разумкова .

По повестке этого внеочередного заседания Рада рассмотрит семь законопроектов, инициированных парламентской оппозицией.

Законопроект №4038 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий” авторства Юлии Тимошенко ( фракция “ВО “Батькивщина”) и ее коллег по фракции предполагает проведение ежегодного мартовского перерасчета пенсионных выплат с учетом не менее 80% показателя роста среднемесячной заработной платы по Украине за прошлый год, но не менее роста уровня инфляции.

Проект закона №4041 “О внесении изменения в статью 28 Закона Украины «Про общеобязательное государственное пенсионное страхование» относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы” авторства Антона Полякова ( группа “Партия “За будущее”, экс-”слуга народа”) и его коллег по парламентской группе закрепляет на уровне закона, что размер минимальной пенсии по возрасту должен равняться уровню минимальной заработной платы.

Читайте так же:
Размер трудовой пенсии в беларуси

Рядом – схожий законопроект, №4566 “О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту к размеру фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность”. Инициировали Наталия Королевская и Юрий Солод ( фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”).

Суть: отдельной статьей прописать в законодательстве об установлении минимального размера пенсии по возрасту “на уровне прогнозируемого фактического размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность”.

Документ №2810 “О внесении изменений в Закон Украины «О пенсионном обеспечении» относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года № 1-р / 2020 относительно отмены увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет” (Королевская и Солод).

Они предлагают отменить увеличение пенсионного возраста и возвратить ранее действующие требования к возрасту и стажу необходимых для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для некоторых категорий людей (шахтеры).

№5606 “О внесении изменения в статью 47 Закона Украины «Про общеобязательное государственное пенсионное страхование» об уточнении порядка выплаты пенсии” (авторы – Поляков и другие) содержит уточнение порядка выплаты пенсии (предлагается установить, что не государство, а пенсионеры сами будут определять способ выплаты и доставки пенсий “исключительно по желанию пенсионера путем подачи соответствующего заявления”).

№4031 “О о внесении изменений в Закон Украины «Про статус и социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения размера пенсионных выплат” (Тимошенко и другие) – это о том, чтобы дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивалась полностью – независимо от заработной платы, пенсий и других доходов. И чтобы при этом не было “заоблачных” выплат – чтобы максимальный размер пенсии не превышал 10 фактических прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

№5605 “О внесении изменения в статью 6 Закона Украины «Про социальную защиту детей войны» относительно государственной социальной поддержки детей войны” (Поляков и др.) касается увеличения государственной социальной поддержки тех, кого нормативные акты называют “детьми войны”: сейчас к пенсиям или ежемесячным выплатам этих людей полагается «повышение» в «порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины», а предлагается – выплачивать «повышения в размере надбавки, установленной для участников войны».

Получение льготной пенсии: что нужно знать

Пенсия

В Украине, согласно законодательству, для некоторых категорий граждан предусмотрена выплата льготных пенсий по достижению определенного возраста. Что нужно знать о льготных пенсиях в Украине в 2021 году, сообщает " Новое время ".

Право на такую вылату имеют работники, которые трудятся на должностях и в профессиях с особо вредными и тяжелыми условиями работы. Обеспечение граждан пенсионными выплатами регулирует Закон Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Также право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях контролируется Законом Украины № 1788-XII О пенсионном обеспечении.

Согласно ст. 114 Закону № 1058-IV право на пенсию по возрасту, независимо от последнего места работы, на льготных условиях имеют лица:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест, а также после достижения 50 лет и при стаже работы:

 • не менее 25 лет у мужчин (из них не менее 10 лет на указанных работах),
 • не менее 20 лет у женщин (из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах).

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест — по достижению 55 лет и при стаже работы:

 • не менее 30 лет у мужчин (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах);
 • не менее 25 лет у женщин (из них не менее 10 лет на указанных работах).

В льготный стаж учитываются все периоды работы на должностях и профессиях, которые указаны в Списках, независимо от того, когда они были в них внесены (в Списки). Пенсии будут начисляться при условии подкрепления заявленого стажа официальными документами, подтверждающими условия труда (до 21.08.1992) и проведения аттестаций рабочих мест труда (после 21.08.1992).

Читайте так же:
Пенсия по потере кормильца фиксированный размер

Кому увеличили стаж и возраст для назначения льготных пенсий

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно пенсионного обеспечения от 02.03.2015 № 213-VII I внес ряд изменений в Закон Украины О пенсионном обеспечении. Согласно ему, с 1 апреля 2015 года полагалось постепенное увеличение возраста выхода на пенсию на льготных условиях на 5 лет. То есть, согласно нововведениям, каждые полгода возраст выхода на пенсию возрастал на шесть месяцев, а также возрастал стаж работы для мужчин и женщин на шесть месяцев в год. Нововведения не коснулись показателей льготного стажа.

Они действовали вплоть до 23 января 2020 года, пока Конституционный суд не признал их неконституционными. КСУ признал их недействительными, поскольку они противоречили ч.1 ст. 8 Конституции Украины и нарушали принцип верховенства права.

Как подтвердить стаж работы во вредных и тяжелых условиях

Чтобы подтвердить, что человек работал на должности, которая предусматривает право на льготную пенсию, он должен предоставить территориальному органу ПФУ свою трудовую книжку. При условии ее отсутствия трудовой стаж может быть установлен на основании других документов, которые были выданы по месту работы, учебы, службы. Способ подтверждения стажа определяется порядком, установленным постановлением КМУ от 12.08.1993 № 637. Порядок подтверждения стажа работы в сложных и вредных условиях указан в п. 10 Порядка применения списков № 1 и № 2.

Какие документы нужно иметь для получения льготной пенсии?

Пенсионный фонд изменил порядок подачи и оформления документов для назначения льготной пенсии и перечисления предприятиями и организациями средств на ее выплату в соответствии с постановлением КМУ от 18.07.2007 № 937 «Об утверждении Порядка назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда». Это предусмотрено постановлением правления ПФУ от 03.02.2021 № 2−1. Кроме суммы льготной пенсии, финансированию подлежат также все траты на ее выплату и доставку.

Документы, которые подаются в ПФУ для получения льготной пенсии по возрасту:

 • трудовая книжка с надлежаще оформленными записями о занимаемой должности и период выполняемой работы;
 • выписка из приказа по предприятию о проведении аттестации на соответствующем рабочем месте;
 • уточняющая справка — если в трудовой книжке нет сведений, определяющих право на пенсию на льготных условиях (п. 20 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением КМУ от 12.08.1993 № 637).
 • справки о подтверждении стажа работы для назначения льготной пенсии за счет средств предприятий, организаций по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда по форме;
 • копии приказа об аттестации соответствующего рабочего места (рабочих мест);
 • гарантийное письмо о перечислении средств на счет территориального органа Пенсионного фонда Украины по форме.

Кому могут назначать льготные пенсии за счет средств предприятия

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионномстраховании" предусматривает, что некоторым категориям работников может назначатся пенсия за счет предприятий и организаций, где они работают, в зависимости от условий труда. Порядок их назначений утвержден постановлением КМУ от 18.07.2007 № 937. Это касается только тех предприятий и организаций, которые не финансируются и не дотируются из бюджета.

Кто может получить льготные пенсии за счет предприятий? Люди, которые работают или работали на производствах, на должностях или по профессиям, которые не предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2. Они должны обладать определенным количеством стажа для назначения пенсии на льготных условиях на предприятии, которое будет оплачивать пенсию:

 • мужчинам — при стаже работы не менее 30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на предприятии, в счет которых назначается пенсия);
 • женщинам — при стаже работы не менее 25 лет (из них не менее 10 лет на предприятии, в счет которых назначается пенсия).

Подпишитесь на "Трибун" в вашем Telegram , Facebook и Youtube . Оперативно и лаконично о самом важном

Отменено повышение пенсионного возраста для ряда работников

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц, информирует Юрлига.

Об этом идет речь в Решении № 1-р/2020 по делу № 1-5/2018(746/15) по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздела ІІІ "Заключительные положения" Закона № 213-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения", которое приняла Большая палата КСУ.

Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию по выслуге лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213.

Конституционный Суд исходил из того, что у работников, работавших во вредных условиях и соглашавшихся на такой труд из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом № 1788-XII "О пенсионном обеспечении".

Читайте так же:
Ипотечные проценты возврат подоходного налога

После внесения изменений Законом № 213 их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Это КСУ расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии.

Конституционный Суд решил, что применению подлежат статья 13, часть вторая статьи 14, пункты "б" — "г" статьи 54 Закона № 1788-XII в редакции до внесения изменений Законом № 213-VIII для лиц, работавших до 1 апреля 2015 года на должностях, определенных в указанных нормах.

В частности, на льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины — после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждый полный год такой работы мужчинам и на 1 год 4 месяца — женщинам;

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы — женщинам;

в) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

г) женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, — после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

д) женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания;

е) женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

є) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, — по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом Министров, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

ж) женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятеро и больше детей, — независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом Министров;

з) водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:

мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;

женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.

Напомним, что нормы, признанные неконституционными, утрачивают действие со дня принятия решения КСУ (это ст. 13, ч. 2 ст. 14, пункты "б" — "г" ст. 54 Закона № 1788-XII с изменениями, внесенными Законом № 213-VIII).

Также КСУ также решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждений народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона "О Конституционном Суде Украины".

Решение Конституционного Суда обязательное, окончательное и не может быть обжаловано.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию